Motivací ke stavbě několika modelů tohoto provedení byl film " Vynález zkázy ", a jeho podivné ponorky,...

Jsou postaveny tři modely, s námořním důstojníkem a s šmouly.

Modely slouží pro pobavení dětí na akcích, mají krásně propracované kormidelní zařízení.

Funkce modelu: pobavení dětí, kouř z komínu, odpal z děla, podvodní světla, zvuky.

Video z plavby modelu:

www.youtube.com/watch?v=_mnNA6X7qb0