Rozestavěný modul přístavní pevnosti.

Modul který čeká na dokončení, původně mělo být několik modulů vedle sebe, přes zvedací most na středový ostrov pevnosti, ke kterému měly být připojeny přístavní mola.

Každý modul 100x50cm.

Stavba modelu odložena, málo členů v klubu, složitá přeprava, dlouhá montáž na místě.

Rok 2018, Duben.

Provedeno rozhodnutí zahájit práce na pevnosti, odstranit vnitřní trať H0, modul pevnosti přepracovat na pozemní pevnost, skelet je, osadit Aku 12V/12Ah, krokový volič, spínače, 2.4Ghz 4k ovládání, děla a simulátory.

Květen.

Provedeno nové zapojení, osazen Aku Pb 12V pro hlavní napájení krokových voličů a proudu pro odpaly. Model pevnosti je řízen 4k RC soupravou. Strohý modul byl dotvořen skalami ve kterém je pevnost usazena. Na webu nalezena mohutná dělová věž z Atlantického valu, vyroben díl věže, osazen 14 ranným bubínkovým zásobníkem, v další fázi bude dělo otočné, praktické testy ověřily pevnost osazení děla.

Rok 2021, Červenec.

Provedeno doplnění funkcí pro efekty, je možnost vytvořit rozvinutou obranu na pravé a levé straně pevnosti, (zákopy a v nich odpalovače), jedna větev před pevností do vody, efektní výbuchy ve vodě, simulace ostřelování pevnosti z lodí.