Jaký Plán...

Je dobré sehnat kvalitní plán, zhotovený na arších A1 nebo A0, plán zhotovený nebo kopírovaný na listy A4 nebudí důvěru. Na plánu musí být pohled na všechna žebra a jejich pozice v trupu. Plán by měl mít pohled na obě strany trupu, v jakém je měřítku, a jaké časové období skutečné lodi pokrývá, třeba konec roku 1943, verze pro Tichomoří. Každá loď prodělala mnoho přestaveb, mnohé loď značně změnily. Typ barevného maskování pro dané časové období.

Některá barevná maskování nejsou pro funkční model vhodná, různé oceánské šedi a podobné barvy, model na vodě, když je pod mrakem nebo na večer dokáže zmizet, s velkými modely se jezdí i více jak 100m od břehu.

Plán je zpravidla v jiném měřítku než chceme stavět, ale každé CopyCentrum Vám problém vyřeší.

Jsou i případy kdy se model staví jen podle fotografie, plány nejsou nebo jsou nedostupné, hodně se dá sehnat na Internetu, ale musí se hodně hledat.

Žebra modelu, je dobré nechat si je nakopírovat v mnoha kopiích a následně si je vystřihnout, Ale vzniká tu jeden problém - síla obšívky smrkovými nosníky vám přidá na každé straně 3-4mm šíře trupu, nutno o tento rozměr při kopírování žebra zmenšit.

V současné době Internetu je třeba začít hledat různé zdroje, fotografie, námořní knihovny, a výsledek porovnávat s plánem, zda na něm vše sedí.

Je možné také pořídit plastikový model, je to dobré pro převedení plánu do 3d pohledu a ujasnění si celkové dispozice modelu.( ale né moc tomu věřit, výrobci kitů si mnohé zjednodušují ).

Je možné taky trup modelu rozřezat a tím získat žebra, existuje také speciální trnová šablona pro sejmutí tvaru žebra z modelu.(mnoho tyček vedle sebe okopíruje tvar budoucího žebra).Obrázek dole.

Nakopírovat trup ve skutečném měřítku a začít do něho umístňovat motory, hřídele, Akumulátory, serva, osazení dělových věží (pokuď bude dělová věž funkční tak rozměr zázemí věže odpovídá skutečné věži, počítejte s prostorem, až na kýl, na dně kýlu je převodovka pro pohon věží), ostatní komponenty modelu, je nutno zvážit, zda daný model může vše, co si představujeme pojmout.

Ujasnit si jak to budeme ovládat, počet kanálů RC soupravy je konečný, FC-16 s Multi Switch a Prop moduly dokáže ovládat hodně, pro plné osazení cena RC soupravy cca. 15 000.-Kč. Potom je 6k Prop a 32 spínacích funkcí-mají drobné zpoždění.

Někdy na akcích je k vidění ovládání modelu dvěma osobami, jedna řídí model, druhá se stará o přídavné funkce. Nebo na panelu dvě RC soupravy, časté u vyloďovacích plavidel, druhá RC je na model tanku.

Díly zvážit, Loď v měřítku 1:100, skutečný výtlak 15 000t bude v model 15kg.

Štíhlé lodě jako jsou křižníky, torpedoborce jsou jako funkční model nevhodné, jsou moc štíhlé a palubní otvor pod nástavbou bude moc úzký.

Bitevní lodě poskytují dostatek prostoru v trupu.

V učených knížkách narazíte na termín metacentrum, jak určit těžiště nástavby a ponořené části a jak se vzájemně ovlivňují.  Ale Platí, že zvětšování ponořené části zhoršuje boční stabilitu modelu, optimální je ponořený obdélník, (jako je prkno nebo fošna), tím je daná dobrá stabilita modelu, nástavby co nejlehčí (ono dát těžký reproduktor do horní nástavby se nevyplácí), jak se blížíte k ponořenému čtverci (hranol, třeba 100x100mm, ten si na vodě lehne na bok) tak boční stabilita klesá, až se model převrhne, je to možné částečně kompenzovat olověnou zátěží pode dnem modelu. Ale každá Hmotnost navíc, zhoršuje manipulaci s modelem.

Proto je lepší Trup rozšířit než zvětšit ponor.

Je možnost také sundávat celou palubu a tím získat přístup do celého trupu, ale vzniká tu problém se zatěsněním trupu proti průniku vody, nutná pumpa na havarijní odčerpávání vody, plavba proti vlnám model může potopit. Hlasitá nebo světelná indikace vody v trupu.

Je Třeba si ujasnit zda chceme stavět funkční maketu (dodržet měřítko modelu pro všechny rozměry),

nebo funkční model, kde se rozměry mírně upraví pro lepší stabilitu modelu, vyšší výtlak, lepší přístup do modelu, model se třeba rozšíří o 2 až 3cm, v délce modelu se to nepozná, také se zvětší dělové věže a průměr hlavní. Běžný divák to nepozná, model odpovídá známé fotografii.

Stavět model jako maketu není vhodné, Funkční model pokuď používá pyrotechniku, dochází ke značnému poškozování modelu, spad z efektů, vše koroduje i tam kde to nečekáte, odpal slože zahalí loď oblakem horkých spalin, rázové vlny od dělových věží model značně zatěžují. Možné selhání efektu model může značně poškodit a maketu celkově znehodnotit, i když patina modelu bývá dokonalá.

Ujasnit si jakým způsobem bude přístup do trupu, jak se budou sundávat nástavby, jak budou dělené a zajištěné proti průniku vody.

Na modelu mít skryté vypínače pro zajištění modelu, zapnutí RC, platí, že páčka páčkového vypínače přepnutá směrem k přídi je zapnuto, pozice páčky je jasně viditelná, nepoužívat tlačítka a různé otočné vypínače. Pro zapnutí modelu není třeba sundávat nástavbu.

Funkční model má zpravidla dva režimy plavby: první - plavba bez pyrotechnických efektů, jsou spolehlivě a prokazatelně zabezpečeny proti spuštění.( Je to také zkušební plavba, zda vše v základu funguje a v místě není rušení).

Druhý režim: aktivace pyrotechnických efektů, tento režim se nesmí ovládat pomocí RC soupravy, s modelem se dopluje ke břehu, používá se i více vypínačů na modelu, každý na jeden okruh (okruh pro hlavní dělové věže, simulaci zásahů, světlice a další). Vždy existuje možnost zarušení RC soupravy, a náhodné aktivaci pyrotechnických funkcí.

Vždy se musí dodržet bezpečná vzdálenost od případných diváků, a směr odpalu raket na bezpečný prostor, musí se počítat také s větrem.

Při projektování počítat s tím, že je nutná možnost vyměnit každý díl pohonu, motory ( je nevhodné pro opravu bourat model ).

Uzavřené prostory v modelu nejsou vhodné, vždy je možnost zatečení vody, vodu je nutné po akci ze všech prostorů modelu odstranit, velká injekční stříkačka prodloužená hadičkou, nebo položit na otvory na modelu ventilátory a nechat je třeba pár dní běžet, nečekejte, že to samo vyschne, trup lodi se chová jako vana a vlhkost se v ní drží dlouho a páchá další škody.

Jak se bude velký model přepravovat, někdy se model dělí na dva kusy, pro snažší přepravu.

Odkaz na firmu co nabízí plány:www.modeland.cz/modeland/eshop/10-1-Plany-vojenskych-lodi

Šablona pro snímání nerovností, z plastic kitu sejme tvar žebra.