Lodní Trup je základní částí modelu lodi, závisí na něm jaká bude životnost, pevnost, a plavební vlasnosti modelu.

V zásadě jsou dva základní způsoby stavby lodního trupu, starý způsob-Klasické plaňkování na lodní žebra,,nebo vytvoření formy a následné vytvoření Laminátové skořepiny, ale tento způsob se vyplatí při výrobě 3 až 5 kusů lodních trupů.

Je také možnost sledovat bazary, někdy se tam objeví lodní trup, laminátový nebo starší model ze kterého se odstraní paluba a model se začne stavět znova.

Trup se staví zásadně kýlem vzhůru, krajní části trupu příď a záď se neplaňkují, dodatečně se tam vlepí blok Balsy nebo tvrzeného styroduru. A následně se dotvaruje do příslušného tvaru.

Plaňkovaný Trup: poskytuje vysokou pevnost, žebra která umožní upevnění dílů modelu, základně se vytmelí, obrousí, a olaminuje skelnou tkaninou gramáže 100-130 v 3-5 vrstvách, pomocí Epoxi laminovací pryskyřice, (polyesterová není vhodná). Po laminaci je nutno Trup nechat dozrát cca. 1měsíc, obrousit, odmastit Perchloretylénem, tmelit Polyester tmelem, brousit, odmašťovat a vše opakovat, až bude trup vhodný k nástřiku základní barvou a následně finální barvou.

Plaňkovaný Trup: s dostatečně silným olaminováním poskytuje funkčnímu modelu potřebnou odolnost při najetí na mělčinu, kolizí s jiným modelem.

Postup kdy se plaňkovaný trup je opakovaně tmelí a brousí, ale nelaminuje, se nedoporučuje, mikro otvory v barvě, tmelu nebo zatečením vody do trupu se dostane vlhkost na smrkové nosníky a můžou být libovolně suché a dřevo ožije, po týdnu se začínají objevovat podélné praskliny v barvě modelu a nejde to opravit, po každé další plavbě se to opakuje. Řeší to jen olaminování trupu.

Plaňkovaný trup uvnitř: styk žeber s obšívkou se zaleje epoxi lepidlem (lepidlo se naleje do plastové injekční stříkačky), tím dojde k zalití mezery mezi obšívkou a žebry, postup se postupně opakuje při různých náklonech trupu, aby vám lepidlo nevyteklo. (výsledný spoj vypadá jako koutový svár).

Vnitřní část trupu: rozmíchá se dvojsložkový Epoxi lak a trup se v mnoha vrstvách 5 a více natře, ještě do další mokré vrsty se vetře další vrstva nátěru, výsledný vzhled je sklovitý a naprosto odolný vodě a dalším kapalinám.

Plaňkovaný trup: starý klasický postup, použije se Lamino deska tl.20mm na ní se nakreslí osa, zakreslí se žebra a začnou se upevňovat v pravém úhlu, žebra se vyrovnají, nosníkem 4x2 se zkusí plynulost průběhu žeber, když to nesedí tak se žebro mírně posune, ač v plánu je zakresleno na tomto místě, pro trup to nevadí.

Žebra se dělají z překližky tl. 5 - 8mm, vyřezávají se ele.kmitací pilkou s vyřezávacím listem, pilka je upnuta do přípravku nebo do pracovní desky, případně vysavačem se odsává prach, Opatrně na prsty.

Žebra: je možné si je nechat také vyřezat na vyřezávacím plotru, mnoho firem poskytuje tuto službu, ušetříte si hodně práce, také nemusíte uklízet dílnu, hlídat zda máte všechny prsty, následně je budete ještě potřebovat...

Lodní trup je vhodné rozdělit na sekce: příď, střed, záď, tyto sekce oddělit plným žebrem, až k palubě, (vodotěsnou přepážkou), když dojde k proražení trupu, (zpravidla k tomu dojde selháním pyrotechnického efektu, výmet nejde směrem vzhůru, ale dolů a prorazí trup ), nedojde k zaplavení celého modelu, a je možnost ještě model zachránit, nebo dokáže sám svým pohonem doplout.

Ochraný prostor: vytvořit komoru pro citlivé komponety ( RC přijímač, zvukový modul, řídící spínače ), prostor musí být možno hermeticky uzavřít, co nejvýše nad hladinou, uzavřít průhlednou deskou, odpaly efektů jsou značně korozivní, spaliny z odpalu dokáží projít celým modelem, selhání efektu dokáže model poškodit, srážka s jiným modelem nebo, že do vašeho modelu narazí jiný model, při skupinových sestavách to není nic mimořádného, může dojít i k zásahu modelu odhozeným efektem, proto musí být Ochranný prostor v modelu dostatečně odolný, stěny ochranné komory nesmí být součástí trupu.

Prostor pro Aku: musí mít dostatečnou odolnost, Akumulátory dle provedení nebo kapacity mají značnou váhu a mohou svojí setrvačnou silou mnohé poškodit, akumulátory musí být uloženy na těsno, nesmí se samovolně pohybovat, Hrozí při kolizi s jiným modelem, nebo nárazem na překážku jejich posunutí a tím ztrátě vyvážení modelu, v horším případě hrozí zaplavení modelu nebo jeho převrácení.( často můžete vidět jak model vypluje vyvážený a na vlnách se posune Aku, a model se nakloní, hůře se ovládá a špatně to také vypadá).

Do žeber se osadí kýl, 10x20mm, ale nenechává se vystupovat z trupu, špatně by se to laminovalo.

Obklad trupu smrkovými nosníky 2x10až15, nebo 3x10až15, silnější nemá cenu používat, jde s nimi špatně pracovat, smrkové nosníky se pro snažší přizpůsobení tvaru trupu nahřívají, dají se lépe ohnout.

Smrkové nosníky se lepí na žebra Kanagonem nebo se používá 5 - 20 minutový epoxi, Nosníky se na žebra fixují pomocí svorek, silných kolíčků, modelářskými špendlíky to moc nejde.

Trup se obkládá z obou stran rovnoměrně, když obložíte nejdříve jednu stranu, trup se deformuje.

Pro funkční model je vhodný plaňkovaný trup, žebra v pravidelných rozestupech, umožňují montáž komponent a také boční pevnost trupu, Laminátový trup je jen skořepina do které se musí žebra dodatečně vlaminovat.

Pro specifické použití, kdy se trup řízeně zaplavuje je vhodnější Laminátový trup.

____________________________________________________________

Trup z laminátu.

Trup z Laminátu: jeho výhoda je netečnost vhkosti, většímu prostoru uvnitř.

Je možno postavit klasický plaňkovaný trup, vybrousit, případně olaminovat, a vzniklý trup použít jako kopyto, olaminovat a tím získat formu pro výrobu laminátového trupu. Z formy je možno podle její kvality vyrobit více kusů lodních trupů.

3d CNC Fréza: je možno si nechat vyrobit formu na trup, firmou co používá 3d CNC, frézovací hlavice z bloku materiálu vyrobí libovolný tvar, a tím si ušetříte hodně práce. Odkaz na možnou firmu:

www.modeland.cz/modeland/15-Nase-sluzby/74-CNC-frezovani

Někdy je Laminátový trup slepen v kýlu ze dvou kusů, musíte ověřit zda to stavitel dobře slepil, případně tam dolaminovat několik vrstev skelné nebo uhlíkové tkaniny-dodatečné vyztužení dna trupu není na škodu, vadný spoj polovin dokáže v budoucnosti dost potrápit.(případné efektové exploze ve vodě vyvolávají značné namáhání ponořené části trupu).

Skořepina nesmí být moc tenká, tlouška stěny by měla být větší jak 1mm, (když je moc tenká stěna, tak je nutno dodatečně přilaminovat další vrstvy), více vrstev ve spodní části, je možné použít i uhlíkovou tkaninu pro zvýšení pevnosti trupu, skelná tkanina musí být dobře prosycená, nesmí tam být bílá místa, povrch skřepiny může být již ve formě základně probarven.

Do hotového trupu je nutné vlepit výztužná žebra, zajistit, že se dlouhý model nebude kroutit nebo bortit. Přilepit dobře palubu, ta výrazně zpevní celý model.

Trup z laminátů při broušení uvolňuje nepřijemný prach, je vhodné používat roušku a ochrané brýle na oči.

Laminátový trup se dá dobře bez následků zatápět vodou, používat jí jako vodní balast, výhoda-model je na transport lehký, nevozí se přídavná olověná zátěž, třeba 10kg, model se po posazení na vodu ve vybraných úsecích zatopí a tím se dosáhne správného ponoru, voda tam může samovolně natéci otvory nebo je tam načerpána čerpadlem-dočerpáním více vody se dá i dosáhnout efektu zásahu lodi a tím žádaného náklonu.

Stručně popis laminace: připravíme se odměřené dávky prykyřice do sklenic, při práci to nejde stíhat, nastříháme si pásy sklo-textilu příslušné gramáže, hrubší na spod, jemná na povrch, pásy si popíšeme, ať víme jak a kam půjdou, na dohled si dáme hodiny a teploměr, do odměřené pryskyřice přidáme tvrdidlo, dobře promícháme, čím je větší množství pryskyřice tím se procesem aktivace více zahřívá a tím se rapidně zkrachuje doba použitelnosti(vložit nádobu do studené vody a tím se zpomalí reakce), je dobré po namíchání pryskyřici hned nanést na trup-na ploše se schladí, první vrstva je více nasycená, aby došlo k dokonalému nasycení první vrstvy skelné tkaniny, tkanina se tupuje (štětec s podvázanými chlupy, nebo ostříhaný na krátko), kolmé ťukance proti skelné tkanině prosycují tkaninu, tkanina která není správně prosycená je bílá, prosycená ztmavne, případně se přidá další pryskyřice a pokládá se další vrstva skelné tkaniny, až po finální vrstvu, před finální vrstvou dbáme, ať je v podkladu co nejméně pryskyřice, když je moc vznikají ve vrstvě boule a povrch není hladký.

Až pryskyřice ztuhne tak odřízneme přesahy tkaniny na bocích, olaminovaný trup necháme v teple "dozrát", po vytvrzení pryskyřice, lehce obrousit, dokonale odmastit(Perchloretylén), a začít tmelit (polystyrén tmel), brousit, tmelit a stále dokola.

___________________________________________________________

Také existuje možnost vybrousit trup z bloku polystyrenu nebo obdobného materiálu, Tento trup olaminovat, (musí se použít epoxy-pryskyřice né polyester, ten polystyren rozpouští).

Následně polystyrén rozpustit benzínem a tím získat Laminátovou skořepinu trupu.

___________________________________________________________

Základní deska, uchycení žeber před plaňkováním.

Uchycení smrkových nosníků než zaschne lepidlo.

Úprava laminátového trupu, vlepení paluby.

Laminátový trup nákladní lodi, kvalitní provedení, 195cm,

odkaz na výrobce:www.modeland.cz/modeland/eshop/3-1-Laminatove-trupy-lodi/0/5/18-USS-Merkury-AKS-20-liberty-ships-laminatovy-trup-modelu-lode